Med anledning av FHM och regeringens beslut gällande smittskydd måste vi kräva vaccinationsbevis (Covid -19 pass) för besökare till våra föreställningar!  Vänligen medtag detta + legitimation!

Vi kommer att ha denna kontroll vid dörren.

Detta är inget vi är speciellt glada åt men måste för allas säkerhet följa de regler som gäller!